Dator

En datadriven plattform mellan restauranger och grossister

Genom att erbjuda restauranger digitala verktyg för inventarier, menyplanering och inköp kan vi samla värdefull data som hjälper grossister och producenter att matcha sina produkter, och sitt matsvinn!

Dator

FNs hållbarhetsmål och Agenda 2030 vill att vi ska minska matsvinnet med 50%

För att lyckas med detta räcker det inte med att distrubuera uppkommet matsvinn, vi måste istället motverka dess uppkomst från första början. Det kan vi lyckas med genom att bygga korrekta prognoser genom insamlad data.

Dator

Från jord till bord, vi måste digitalisera hela näringskedjan

Livsmedelsbranschen är en av de minst digitaliserade branscherna vilket givetvis är en stor bidragande anledning till varför det slängs mer än 1,3 miljarder ton ätbar mat varje år. Utmaningen är stor men tillsammans kan vi lyckas.

Senaste Nyheter

Talare under Livsmedelsverkets seminarium
Resurseffektivitet, hållbarhet och ett helt ekologistk öl
Matsvinn

Författare: Johan

Publicerad: 2019-01-17

Den 15:e januari 2019 arrangerade Livsmedelsverket genom sin samverkansgrupp SaMMa ett seminarium för att diskutera & statuera goda exempel på hur man kan skapa en resurseffektiv och hållbar verksamhet.

Våra Partners

Naturvårdsverket
Krinova
almi-foretagspartner