Partners

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket har genom sin utlysning "Stadsinnovationer" beviljat bolaget ett ekonomiskt stöd för att utveckla vår kommande plattform. Genom det ekonomiska stödet kommer även en minst lika värdefull validering av vår affärsidé och vision.

I november 2018 blev vi ett av tolv bolag som fick ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket genom deras utlysning “Stadsinnovationer”. Det ekonomiska stödet innebär att vi snabbare kan bygga vår produkt och komma ut på marknaden.

Läs mer om Naturvårdsverkets utlysning på deras hemsida: Till utlysningen

Läs mer om Vår medverkan i deras pressmeddelande: Till pressmeddelandet

Krinova
Krinova är Sveriges största mat-inkubator och vår främsta partner när det kommer till att bygga ett starkt och etablerat nätverk.

Tillsammans med Krinova kartlägger vi branschen och bygger upp ett starkt nätverk med andra aktörer. Krinova som är beläget i Kristianstad har naturliga ingångar i både den privata och offentliga sektorn, något som vi värderar väldigt högt. Krinova arrangerar även en del nätverksträffar och andra sammanhang där vi har möjlighet att marknadsföra oss.

Läs mer om Krinova och vårt samarbete här: Krinova och Snömoln

Almi företagspartner
Almi företagspartner hjälper oss med rådgivning och finansiering. Vi har en lång relation av framgångsrika samarbeten tillsammans. Almi är en av de första partners som bolaget fixat på egen hand.

Almi företagspartner är just vad deras namn indikerar, det vill säga en företagspartner där vi delvis får hjälp med lån och finansiering men även rådgivning, kontakter och en del administrativa hjälpmedel är sådant som vi får hjälp med. Almi är en viktig del utav vår verksamhet och vi ser ett långt samarbete framför oss.

Läs mer om Almi Företagspartner i Skåne här: Almi Skåne

Amazon Web Services (AWS)
Amazon Web Services (AWS) är vår teknikpartner. Genom deras partnerprogram har vi fri tillgång till deras web-tjänster (micro services) vilket kommer hjälpa oss att bygga en stabil och framgångsrik infrastruktur för vår plattform.

Amazon har ett generöst partneravtal med sina partners som vi tacksamt tagit del utav. Vi har bland annat fri tillgång till deras tjänster under de kommande åren.

Läs mer om AWS och deras tjänsteutbud här: AWS (Amazon Web Service)

Redo att sätta igång?

Kontakta oss eller starta direkt.